Làm thế nào để giới hạn số tags trong widget wordpress

Hỏi: Các bác cho em hỏi có cách nào khắc phục phần từ khóa ở footer cho nó đẹp không ạ, từ khóa nhiều nó đẩy dài xuống dưới xấu quá.

Làm thế nào để giới hạn số tags trong widget wordpress
Làm thế nào để giới hạn số tags trong widget wordpress

Trả lời:

//Register tag cloud filter callback
add_filter(‘widget_tag_cloud_args’, ‘tag_widget_limit’);

//Limit number of tags inside widget
function tag_widget_limit($args){

//Check if taxonomy option inside widget is set to tags
if(isset($args[‘taxonomy’]) && $args[‘taxonomy’] == ‘post_tag’){
$args[‘number’] = 10; //Limit number of tags
}

return $args;
}
Chèn vào function.php

5 (100%) 1 vote

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *